What does it mean to be a bilingual? /Co tak naprawdę oznacza bycie dwujęzycznym?


 

        Have you ever wonder what does it mean to be a bilingual? It is a very popular word nowadays and people are keep saying it all the time. But what does it exactly mean? What opportunities it give to our children? And maybe what faults it has? Is it true that speaking more languages broadens our world and our perspective?

       A bilingual is a person who is able to speak two languages and makes it with nearly the same fluency. In bilingual environment a child learns two different words in order to give a name for one and the same concept. Some parents might think that this could be a bit confusing for their children and will make a mess in their brains. Unfortunately, bilingual children start to talk a bit later than children who speak only one language and that might be used as an argument by some parents. However, the fact that they will start a bit later, does not mean that this is a big disadvantage of being bilingual. The problem will usually fade during the kindergarten period and it is a natural part of the whole process.

       It is a normal thing when your child who is raised to be a bilingual, skips from one language to another and sometimes mixes the two languages. It is so called code-mixing or code-switching. Even adults switch from time to time and mix their two languages. It is due to the fact that normally one language is in a better fluency than the other one. When a child tries to communicate with someone in a language that is better known for his interlocutor, this process might happen. Why? Because a child is very sensitive to the language competences and preferences of the interlocutor, but when he will not be able to say one concrete word in this language, he or she will switch to the other language. It is like catching up with the gaps in the mother tongue.

       What about the accent? A lot of parents are afraid that they do not have a perfect British accent and their child will gain the same one as they have. It may become an obstacle for them to use two languages in home. To be honest, they should not worry! A young person is able to change and shape the accent. The best time to do that is before the age of 20. Everything depends on individual preferences. So, do not wait! If you are not sure if you English or different language is perfect, you can start from reading books or watching movies with your child. However, bare it in mind that repeated hearing in not enough. Of course, it will help your child with the process of learning, yet if you want your child to learn the second language as their mother tongue, 20% of your child’s free time must be somehow connected with that language. You can make some habits, for example, you will use this language when driving a car or when eating a breakfast.

       When should I start? This is probably the most controversial question for the vast majority of parents. Especially for Polish parents sometimes. I am working as an English teacher and very very often I hear the question: “Isn’t it too early? My child is so young and he or she is not even able to speak Polish so maybe I will just make more harm than I want”. Please, do not wait! The best time to adopt second language naturally is more or less to the age of 10 years. It is due to the development of the brain and the speech apparatus. To be totally honest, the best time to start is when the child is still in mothers body or at least with the moment of the birth, but if you feel that it is too early for you and it sounds too controversial, start before the primary school education. After these period it will be a bit too late to start the process of language acquisition.

       What if my child does not want to use the second language? Well, you just have to respect this decision. Please, always remember that your child has own preferences. Maybe your child will not pass the IELTS exam, but for sure bilingualism will help him or her in their everyday life. It has been proven that bilingualism helps to communicate with people from different cultures. Bilingual children are more creative and open for the new culture. They do understand that the word is not inseparable with the concept that is represents. So, do not wait! If you want your child to be a bilingual person, start right now!


       Czy zastanawialiście się kiedyś co oznacza bycie dwujęzycznym? Ostatnio jest to bardzo popularne słowo, często powtarzane przez ludzi. Ale co ono tak naprawdę oznacza? Jakie niesie ze sobą korzyści, a być może jakie kryje za sobą wady? Czy to prawda, że znajomość języków poszerza nasze horyzonty?

       Osoba dwujęzyczna potrafi posługiwać się dwoma językami i robi to mniej więcej tak samo płynnie. W środowisku dwujęzycznym dziecko uczy się dwóch różnych słów do nazwania jednego konkretnego konceptu. Niektórzy rodzice mogą pomyśleć, że dla dziecka jest to nieco mylące i będzie wprowadzać zamieszanie do ich głowy. Niestety, dzieci, które władają dwoma językami, zaczynają zazwyczaj mówić później niż dzieci jednojęzyczne, a to może stanowić argument dla rodziców przeciwnych dwujęzyczności. Jednakże, fakt, że dzieci zaczynają mówić później, nie oznacza, że jest to ogromna wada dwujęzyczności. Problem zazwyczaj zacznie zanikać w okresie przedszkolnym i jest naturalną częścią całego procesu.

        Dla dziecka, które wychowywane jest na bycie dwujęzycznym, całkowicie normalne jest zjawisko przełączania się z jednego języka na drugi oraz mieszanie dwóch języków ze sobą. Jest to tak zwane „przełączanie kodów”. Warto zaznaczyć, że zdarza się ono także u dorosłych osób. Wynika to z faktu, że zazwyczaj jeden język jest opanowany w lepszym stopniu niż drugi. Możemy to zaobserwować, kiedy dziecko rozmawia z osobą dla której ten drugi język jest lepiej znany. Dlaczego? Dziecko jest niezwykle wrażliwe na umiejętności i preferencje językowe. W momencie kiedy nie będzie w stanie znaleźć odpowiedniego słowa w swoim języku, będzie starało się powiedzieć je w tym drugim. Jest to jak nadrabianie braków w języku ojczystym.

       A co z akcentem? Wielu rodziców obawia się, że jeśli sami nie mają perfekcyjnej brytyjskiej wymowy, to taką samą przekażą swoim dzieciom. Może się to stać przeszkodą, uniemożliwiająca używanie dwóch języków w ich domu. Tak naprawdę, nie ma czego się obawiać! Młoda osoba ma zdolność do kształtowania i zmiany akcentu. Najlepszym okresem jest wiek przed ukończeniem 20 roku życia. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Tak więc, nie ma z czym zwlekać! Jeżeli nie masz pewności czy twój angielski, czy też inny język obcy, jest perfekcyjny, możesz zacząć od czytania bajek lub oglądania filmów. Jednakże, miej na uwadze fakt, że samo osłuchiwanie się z językiem nie wystarczy. Oczywiście, będzie dla dziecka pomocne w całym procesie jego nauczania, ale jeśli chcesz, aby Twoje dziecko przyswajało drugi język tak samo jak język ojczysty, 20 % czasu wolnego dziecka musi być powiązane z tym właśnie językiem. Można ustalić sobie pewne rutyny, na przykład, drugiego języka używamy w czasie jazdy samochodem lub przy śniadaniu.

       Kiedy powinniśmy zacząć? To prawdopodobnie jedno z najbardziej kontrowersyjnych pytań dla większości rodziców. Szczególnie często dla rodziców w Polsce. Pracuję jako nauczyciel języka angielskiego i bardzo bardzo często spotykam się z następującymi pytaniami. „Czy to nie jest za wcześnie? Przecież dziecko jest takie małe, że nie jest nawet w stanie mówić po polsku. Nie chcę zrobić mu tym krzywdy”. Proszę, nie zwlekajcie! Najlepszym okresem, aby naturalnie przyswoić drugi język jest czas do ukończenia przez dziecko 10 lat. Wynika to z rozwoju mózgu oraz aparatu mowy. Między Bogiem a prawdą, najlepszym moment to kiedy dziecko jest jeszcze w brzuchu mamy lub w momencie narodzin dziecka. Jeżeli jednak brzmi to dla was niedorzecznie, proces ten należy rozpocząć przed rozpoczęciem edukacji szkolnej. Po tym okresie proces adaptacji języka nie będzie już zachodził w taki naturalny sposób.

       A co jeżeli moje dziecko nie będzie chciało używać drugiego języka? No cóż, wtedy po prostu trzeba uszanować tę decyzję. Zawsze pamiętajmy o tym, że każdy ma swoje indywidualne preferencje. Być może twoje dziecko nie zda najpopularniejszego na świecie egzaminu z języka angielskiego, ale z pewnością dwujęzyczność okaże się pomocna w jego codziennym życiu. Badania dowodzą, że dzieci posługujące się więcej niż jednym językiem lepiej dogadują się z osobami z innych kultur, są bardziej twórcze i otwarte na inne kultury. Mają świadomość tego, że słowo nie jest nierozerwalnie związane z ideą za która stoi. Nie ma więc na co czekać. Jeżeli chcesz by twoje dziecko władało więcej niż jednym językiem, najlepiej zacząć od razu!


 


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s