What I love so much in my work?/Was liebe ich in meiner Arbeit? /Co kocham w mojej pracy?


        It is an obvious thing that I love my work. Otherwise I wouldn’t be a good teacher. There are some certain things that are great for me and also for my students. I am going to list some of them below.

  1. Creativity!

       My work forces me to be a creative person. I would even say highly creative person, because my lessons have to be interesting for my pupils. I cannot stop in one place and say that I have done everything and there is nothing now. Each time when I have classes I am trying to provide unknown games or exercise for my pupils.

2. Working with children

Someone might think that working with children is the worst thing ever. Maybe, for some of our society it is. But not for me! I cannot imagine working with adults because they always have a lot of problems and previous experience. When it comes to children, they always appreciate your work and everything you do for them.

3. The power of children

It is never boring when you work as a teacher. All the time you have to smile, laugh and behave as if it was your best day. Children are treating you as their best friend, they always tell you their stories and give you little presents made by their own. Although there are some moments when I do not feel great to teach, my pupils will always make my day better.

      Here, there are just a few things which are awesome in my work. Being a teacher is better than being an actor because every day you have play a totally different role. And that is what I love the most.

 


 

        Es ist klar, dass ich meine Arbeit liebe, sonst wäre ich nicht gute Lehrerin sein.  Es gibt einige bestimmte Dinge, die für mich und für meine Schüler toll sein. Ich werde eine Liste mit diesen Sachen darunter machen.

1.Die Kreativität!

In meiner Arbeit muss ich ein kreativer Mensch sein. Ich würde es sagen, dass eine sehr kreative Person, weil meine Klassen für meine Schüler interessant sein müssen. Ich kann nicht an einem Ort bleiben und sagen, dass ich alles getan habe was ich konnte und ich habe keine neuen Ideen. Jedes Mal, wenn ich Klassen habe, versuche ich ein paar neue Spiele oder Übungen einzuführen.

2.Die Arbeit mit Kindern

Man könnte denken, dass die Arbeit mit Kindern ist das schlimmste Sache, was man sich vorstellen kann. Vielleicht für einige ist das richtig. Aber nicht für mich! Ich kann mir nicht vorstellen, die Arbeit mit Erwachsenen, denn sie haben immer viele Probleme und frühere Erfahrungen. Wenn wir über Kinder sprechen, sie sind immer dankbar für die Arbeit, und dass der Mann für sie zu versuchen.

3.Die kraft des Kindes

Wenn man Kinder lehrt, ist es nie langweilig. Die ganze Zeit muss man lächeln, lachen und verhalten sich, als es unser bester Tag war. Kinder behandeln Sie wie sein bester Freund, sagen  immer ihre Geschichten  und geben kleine selbst gemachte Geschenke.  Zwar gibt es einige Momente, in denen ich meine Schüler nicht gut fühlen zu lehren, sie wird immer mein Tag besser zu machen.

 

       Hier gibt es nur wenige Dinge, die in meiner Arbeit super sind. Ein Lehrer zu sein, ist besser als ein Schauspieler zu sein, weil man jeden Tag eine ganz andere Rolle spielt. Und das ist, was ich am meisten liebe.


        To oczywiste, że kocham swoją pracę. Inaczej nie byłabym dobrym nauczycielem. Są pewne aspekty, które są cudowne dla mnie, ale także dla moich uczniów. Poniżej stworzę listę kilku z nich.

 

1.Kreatywność!

Moja praca wymaga ode mnie bycia osobą kreatywną. Powiedziałabym nawet, że osobą niezwykle kreatywną, ponieważ moje zajęcia muszą być interesujące dla moich uczniów. Nie wolno mi zatrzymać się w miejscu i powiedzieć, że już zrobiłam wszystko co mogłam i nie mam nowych pomysłów. Za każdym razem, kiedy mam zajęcia, staram się wprowadzać jakieś nowe gry lub ćwiczenia.

2. Praca z dziećmi

Ktoś mógłby pomyśleć, że praca z dziećmi to najgorsze co można sobie wyobrazić. Być może dla niektórych członków naszego społeczeństwa właśnie tak jest. Ale nie dla mnie! Nie mogę sobie wyobrazić pracy z dorosłymi, ponieważ oni zawsze mają mnóstwo problemów i wcześniejsze doświadczenie. Jeśli chodzi o dzieci, to one zawsze doceniają pracę i to, że człowiek się dla nich stara.

3. Siła dzieci

Kiedy uczy się dzieci, nigdy nie jest nudno. Cały czas trzeba się uśmiechać, śmiać i zachowywać tak, jakby był to nasz najlepszy dzień. Dzieciaki traktują cię jak swojego najlepszego przyjaciela, zawsze opowiadają ci swoje historie i dają małe prezenty zrobione przez siebie. Mimo tego, że zdarzają się momenty, kiedy nie czuję się na siłach uczyć, moi uczniowie zawsze uczynią mój dzień lepszym.

        To tylko kilka aspektów, które czynią moją prace wspaniałą. Bycie nauczycielem jest lepsze niż bycie aktorem, ponieważ każdego dnia trzeba odgrywać inną rolę. I to właśnie kocham w mojej pracy najbardziej.Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s